Đại học Điều dưỡng và Khoa học Y tế Quốc gia Đài Bắc

Đại học Điều dưỡng và Khoa học Y tế Quốc gia Đài Bắc được thành lập năm 1954 tiền thân là trường Cao đẳng Điều dưỡng tỉnh Đài Loan. Năm 1981, trường trở thành trường Cao đẳng Điều dưỡng Quốc gia Đài Bắc và được cải tổ lại thành Trường Cao đẳng Điều dưỡng Quốc gia Đài Bắc năm 1994. Cuối cùng, vào tháng 8 năm 2010, Bộ Giáo dục đã phê chuẩn tên mới của trường, “Đại học Điều dưỡng và Khoa học Y tế Quốc gia Đài Bắc” để công nhận sự phát triển và thành tựu nổi bật của trường. NTUNHS đã nuôi dưỡng nhiều chuyên gia điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe và quản lý xuất sắc trong hơn nửa thế kỷ của lịch sử. 

1. Thông tin trường

Tên tiếng Anh: National Taipei University of Nursing and Health Science, NTUNHS

Tên tiếng Việt: Đại học Điều dưỡng và Khoa học Y tế Quốc gia Đài Bắc

Tên tiếng Trung: 國立臺北護理健康大學

Địa chỉ: No. 365號, Mingde Road, Beitou District, Taipei City, Đài Loan 112

Website: https://www.ntunhs.edu.tw/bin/home.php

2. Các chuyên ngành đào tạo

Trường có ba trường cao đẳng: Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Công nghệ Y tế và Cao đẳng Phát triển Con người và Sức khỏe và một Trung tâm Giáo dục Phổ thông.

Trường Cao đẳng Điều dưỡng bao gồm:

 • Trường Điều dưỡng (BS, MS và Tiến sĩ)
 • Khoa Hộ sinh và Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ (Chương trình Thạc sĩ Y tá Hộ sinh tại Khoa Hộ sinh và Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ)
 • Khoa Sức khỏe Lão khoa Chăm sóc
 • Bộ Y tế Đồng minh Giáo dục và Giáo dục điện tử (BS và MS)
 • Học viện tích hợp Y học cổ truyền Trung Quốc với Điều dưỡng phương Tây
 • Chương trình Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế
 • Chương trình Thạc sĩ Hộ sinh Quốc tế

Trường Cao đẳng Công nghệ Y tế bao gồm:

 • Cục Quản lý Chăm sóc Sức khỏe (BS và MS)
 • Cục Quản lý Thông tin (BS và MS)
 • Khoa Công nghiệp Giải trí và Xúc tiến Sức khỏe (Chương trình Thạc sĩ Du lịch và Sức khỏe của Bộ Công nghiệp Giải trí và tăng cường sức khỏe)
 • Khoa Chăm sóc dài hạn (BS và MS)
 • Khoa Bệnh học và Thính học Ngôn ngữ Nói (BS và MS)

Trường Cao đẳng Phát triển Con người và Sức khỏe bao gồm:

 • Khoa Chăm sóc Trẻ sơ sinh và Trẻ em (BS và MS)
 • Khoa Thể dục và Sức khỏe (BS và MS),
 • Khoa Tư vấn Sức khỏe và Tư vấn Sức khỏe (BS và MS).

Bấm vào đây để ghi danh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *