Đại học Quốc lập Đài Đông

Đại học Quốc lập Đài Đông (National Taitung University, NTTU) tiền thân là trường Cao đẳng giáo viên Đài Đông Đài Loan được thành lập vào năm 1948.

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP ĐÀI ĐÔNG

ĐẠI HỌC QUỐC LẬP ĐÀI ĐÔNG

1. Thông tin trường

Tên tiếng Anh: National Taitung University, NTTU

Tên tiếng Việt: Đại học Quốc lập Đài Đông

Tên tiếng Trung: 國立臺東大學

Địa chỉ: 684, Sec. 1,Chunghua Rd.,Taitung, Taiwan, R.O.C.

Website: https://www.nttu.edu.tw/

Thư viện trung tâm

2. Các ngành đào tạo

Trường cao đẳng nhân văn

 • Học viện văn học thiếu nhi
 • Công nghiệp Giải trí và Thể thao
 • Khoa Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Công nghiệp nghệ thuật
 • Khoa âm nhạc
 • Khoa tiếng anh
 • Công vụ và văn hóa
 • Trung tâm ngoại ngữ

Đại học giáo viên

 • Sở Giáo dục
 • Khoa giáo dục thể chất
 • Bộ môn Giáo dục Mầm non
 • Sở giáo dục đặc biệt
 • Sở Giáo dục Công nghiệp và Truyền thông Kỹ thuật số
 • Khoa tài nguyên văn hóa và giải trí
 • Cử nhân thể thao
 • Trung tâm giáo dục đặc biệt
 • Trung tâm giáo dục khoa học

Đại học Khoa học và Kỹ thuật

 • Khoa Khoa học ứng dụng
 • Bộ môn Toán ứng dụng
 • Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Thông tin
 • Khoa Hệ thống quản lý và khoa học thông tin
 • Khoa Khoa học Đời sống

Trung tâm giáo dục phổ thông

Trung tâm Giáo dục Giáo viên và Tiến bộ Chuyên nghiệp

Trung tâm văn hóa Austronesian

Hoạt động của sinh viên

  Hãy thêm khảo thêm Trường đài học quốc gia Bình đông đài loan

 

Gửi phản hồi