Đại học quốc lập Liên Hợp

Trường Đại học quốc lập Liên Hợp là một trường đại học công lập ở thành phố Miaoli, quận Miaoli, Đài Loan.

1. Thông tin trường

Tên tiếng Anh: National United University, NUU

Tên tiếng Việt: Đại học quốc lập Liên Hợp

Tên tiếng Trung: 國立聯合大學

Địa chỉ: 360, Đài Loan, Miaoli County, Miaoli City, 恭敬里聯大1號

Website: https://www.nuu.edu.tw/

2. Các ngành đào tạo

  • Viện công nghệ
  • Trường kỹ thuật điện
  • Trường quản lý
  • Viện nghiên cứu Hakka
  • Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
  • Viện thiết kế
  • Ủy ban giáo dục

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *