Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Nam

Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Nam được thành lập vào tháng 7 năm 1996 với tên là Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quốc gia Đài Nam. Tháng 8 năm 2004, trường được đổi tên thành Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Nam nằm ở quận Guantian, Đài Nam. Đài Loan . Trường có thiết kế đẹp, là lựa chọn của nhiều du khách quốc tế và du học sinh.

1. Thông tin trường

Tên tiếng Anh: Tainan National University of the Arts, TNNUA

Tên tiếng Việt: Đại học quốc lập Nghệ thuật Đài Nam

Tên tiếng Trung: 國立臺南藝術大學

Địa chỉ: 72045, Đài Loan, Tainan City, Guantian District, 大崎66號

Website: http://www.tnnua.edu.tw/home.php

2. Các ngành đào tạo

  • Đại học Chữ và Di sản Văn hóa
  • Đại học âm nhạc
  • Cao đẳng nghệ thuật âm thanh và hình ảnh
  • Cao đẳng nghệ thuật thị giác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *